Eğitim Öğretim

Erasmus

Üniversitemiz Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus programı, Avrupalı yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanısıra Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP-Lifelong Learnining Programme) çerçevesinde bulunan LLP/Erasmus programı yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Makine Mühendisliği Bölüm Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Gökhan BAYAR

Tel: +90 / 372 / 291 –  1223

E-mail : bayar.gokhan@hotmail.com

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin