TEZ KONULARI

Yüksek Lisans/Doktora Tez Konuları

Düşey transport sistemleri, asansör sistemleri, taşıyıcı halatlar, zincir mekanizmaları, transport sistemlerinde durum izleme ve denetleme, taşıyıcı sistemlerin bilgisayar destekli modellenmesi, sonlu elemanlar metoduyla tasarımları ve analizleri, taşıyıcı sistemlerin tahribatsız muayene ile kusur tespiti.

Lisans Tez Konuları

- Öğrenci ile görüşme sonucu tespit edilecektir.