PROJELER

1) Makaralar Üzerinde Eğilme Yorulmasına Maruz Demetli Halatın Ömrünün Yapay Sinir Ağlarıyla İncelenmesi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi),
Proje Kodu:
2016-YKD-77654622-01 (Yurt Dışı Kongre Desteği Projesi)
Pozisyon: Yürütücü


2)
Asansör Halatlarını Servis Dışı Bırakma Kriterlerinin Çekme Dayanımına Etkilerinin İncelenmesi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi),
Proje Kodu:
2015-77654622-01
Pozisyon: Yürütücü

3)
Makaralar Üzerinde Eğilme Yorulmasına Maruz Dönme Dirençli Halatların Servis Dışı Bırakma Kriterlerinin Deneysel İncelenmesi (Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi),
Proje Kodu:
2015-YKD-77654622-01 (Yurt Dışı Kongre Desteği Projesi)
Pozisyon: Yürütücü


4)
Wisconsin Study on the Impact of Over Size Over Weight Vehicles on Complex Bridges, (The Wisconsin Department of Transportation Project), Project Code: CFIRE 08-03. (2014).
Pozisyon: Visiting Faculty


5)
Halat Ömrüne Etki Eden Parametrelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi (İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Kodu: 33137. (2010).
Pozisyon: Araştırmacı

6) Asansör Kabin Çerçevelerinin Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi ve Gerilme Analizi (İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Kodu: 00_05 _42. (2005).
Pozisyon: Araştırmacı