YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2011. The influence of rotation speed on the bending fatigue lifetime of steel wire ropes, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science, 225(3), pp.520-525.

A2.  Onur, Y.A., 2012. Condition monitoring of Koepe winder ropes by electromagnetic non-destructive inspection, Insight, 54(3), pp. 144-148.

A3.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2012. Reliability analysis of elevator car frame using analytical and finite element methods, Building Services Engineering Research & Technology, 33(3), pp. 293-305.

A4.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2012. Experimental and theoretical investigation of bending over sheave fatigue life of stranded steel wire rope, Indian Journal Of Engineering and Materials Sciences, 19(3), pp. 189-195.

A5.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2013. Experimental determination of degradation influence on bending over sheave fatigue life of steel wire ropes, Indian Journal Of Engineering and Materials Sciences, 20(1), pp. 14-20.

A6. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2009. Computer aided car frame modelling and stress analysis, Elevatori, 39(5), pp. 88-96.

A7.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2010. Strain measurement of stranded rope subjected to bending over sheave fatigue, The International Journal of Transport & Logistics, Special Issue: 7, pp. 146-149.

A8.  Onur, Y.A., 2015. Experimental Investigation of Discard Criteria of Rotation Resistant Ropes Subjected to Bending Over Sheave Fatigue, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 19(1), pp. 193-196.  

A9. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2016. Investigation of Bending Over Sheave Fatigue Life of Stranded Steel Wire Rope by Artificial Neural Networks, International Journal of Mechanical And Production Engineering, 4(9), pp. 47-49.

A10.  Onur, Y.A., 2016. Experimental and theoretical investigation of prestressing steel strand subjected to tensile load, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 118, pp. 91-100.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2006. Computer aided car frame modelling and stress analysis, Elevator Technology 16, Proceedings of ELEVCON 2006, June, Helsinki, Finland, Publ. IAEE, pp. 250-257.

B2.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2006. Modeling and static stress analysis of elevator car frame using finite element method, 12th International Conference on Machine Design and Production, Vol.1, 5-8 September, Kuşadası, pp. 581-590.

B3.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2007. Finite element approach to stress analysis for elevator car sling, 11th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2007 Proceedings, 5-9 September, Hammamet, Tunisia, pp. 1015-1018. 

B4.  İmrak, C.E., Onur, Y.A., 2007. Analytical study and finite element analysis of elevator car suspension, International Scientific Conference Advanced Manufacturing TECHnologies, AMTECH 2007 Proceedings, Vol.2, 23-24 November, Gabrovo, Bulgaria, pp. 56-59.

B5. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2008. Design and static stress analysis of elevator car suspension during operation, 12th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2008 Proceedings, 26-30 August, Istanbul, Turkey, pp. 821-824. 

B6.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2010. Strain measurement of stranded rope subjected to bending over sheave fatigue, 16th International Conference “Investigation, Production and Use of Steel Wire Ropes, Conveyors and Hoisting Machines”, VVaPOL 2010 Proceedings, 21-24 September, Podbanske, Slovakia.

B7. Onur, Y.A., 2015. Experimental Investigation of Discard Criteria of Rotation Resistant Ropes Subjected to Bending Over Sheave Fatigue, 19th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2015 Proceedings, 22-23 July, Barcelona, Spain, pp. 325-328.

B8. Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2016. Critical tensile load of stranded ropes subjected to bending over sheave fatigue, International Mechanical Engineering and Technologies Conference, 17-18 May, İstanbul, pp. 51-54.

B9. Onur, Y.A., 2016. Wire breaks and diameter reduction measurements of rotation resistant ropes subjected to bending over sheave fatigue,  International Mechanical Engineering and Technologies Conference, 17-18 May, İstanbul, pp. 100-103.

B10. Onur, Y.A., İmrak, C.E., Onur, T.Ö., 2016. Investigation of Bending Over Sheave Fatigue Life of Stranded Steel Wire Rope by Artificial Neural Networks, The IRES 44th International Conferences on Engineering and Natural Science, 17-18 July, Paris, France, pp. 1-3.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., (baskıda). Eğilme yorulmasına maruz halatlarda çekme yükü-makara çapı- uzama ilişkisi, İTÜ Dergisi/d Mühendislik.

D2.  Onur, Y.A., 2012. Tahrik Kasnaklı Asansörlerde Standard Dışı Küçük Çaplı Çelik Tel Halatların Uygunluğunun İncelenmesi, TMMOB MMO Mühendis ve Makina Dergisi, 53(632), s. 30-39.

D3.  Onur, Y.A., 2016. Halat Demetinin Statik Davranışının İncelenmesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1), s. 136-143.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Onur, Y.A., İmrak, C.E., 2005. Kabin çerçevelerinin sonlu elemanlarla modellenmesi ve statik gerilme analizi, 7th Uluslararası  Kırılma Konferansı, Cilt-1, 19-21 Ekim 2005, Kocaeli, sayfa 109-116.

E2. Onur, Y.A., 2012. Halat ömrüne etki eden parametrelerin irdelenmesi, Asansör Sempozyumu 2012, 4-6 Ekim 2012, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir, sayfa 67-76.

 

HAKEMLİKLER

G1. Journal of Engineering Manufacture, Part B of the IMechE Proceedings, 2009. [SCI]

G2.   Materials & Design, 2010. [SCI]

G3.  TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kapsamında Proje Hakemliği, 2011.

G4.  Building Services Engineering Research & Technology, 2011. [SCI]

G5.  Materials & Design, 2011. [SCI]

G6.  Materials & Design, 2012. [SCI]

G7.  Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G8.  Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G9
.  Building Services Engineering Research & Technology, 2013. [SCI]

G10.
Journal of Engineering Tribology, 2014. [SCI]

G11. Engineering and Technology, 2015.

G12. Engineering and Technology, 2015.

G13. Engineering and Technology, 2015.

G14.
Advances in Mechanical Engineering, 2015. [SCI]

G15.
Mechanical Systems and Signal Processing, 2015 [SCI]

G16. Engineering and Technology, 2015.

G17.  Building Services Engineering Research & Technology, 2015. [SCI]

G18.  Engineering Structures, 2015. [SCI]

G19.  Engineering Structures, 2016. [SCI]

G20. Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje Hakemliği, 2016.

G21. Karaelmas Science and Engineering Journal, 2016. [Ulakbim]

G22. Karaelmas Science and Engineering Journal, 2016. [Ulakbim]

G23. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2016. [Ulakbim]

G24. KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu Hakemliği, 2016.

G25. Engineering Structures, 2016. [SCI]

G26. Building Services Engineering Research & Technology, 2016. [SCI]

G27. Engineering Structures, 2017. [SCI]

G28.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science, 2017 [SCI]

G29. Engineering and Technology, 2017.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLER

H1.Chairman, International Mechanical Engineering and  Technologies Conference (MECHATECH 2016), 17-18 May 2016, Istanbul

H2.
Scientific Committee Member, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), 26-28 October 2016, Adana, Turkey.