Prof. Dr. Bülent Ekmekci

Yeni Sayfa 1
 
 
Prof. Dr. Bülent Ekmekci

Anabilim Dalı:

Konstrüksiyon

İlgi Alanları:

Alışılmamış İmal Usulleri, Elektriksel Aşındırma ile İşleme

Büro:

Makina Mühendisliği Binası 212 no'lu oda

Tel:

0372 257 4010

Dahili:  1365

E-posta:

bekmekci@hotmail.com
 
Bu Dönem Sorumlusu Olduğu Dersler
MAK 349 İmalat Teknolojileri (I. ve II. Öğrenim)
MAK 358 Makina Elemanları II (I. ve II. Öğrenim)
MAK452 Bilgisayar Destekli Mühendislik II (I. ve II. Öğrenim)
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik
 
 
Eğitim

Lisans

: Gaziantep Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1993

Yüksek Lisans

: Steven's Institute of Technology, Makina Mühendisliği Bölümü, 1997

Doktora

: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 2004

Yayınlar
A.Kitaplar
B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):
C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

G. Diğer Yayınlar :
İdari Görevler

------

Projeler
A. Devam Eden Projeler:
B. Tamamlanmış Projeler:
Üyelikler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Üyeliği

Ödüller, Burslar ve Teşvikler :

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitim Bursu (1994)