Yrd. Doç. Dr. Handan BAYCIK

 

Anabilim Dalı

Makina Malzemeleri ve İmalat Teknolojileri A.B.D.

Büro              

Makina Mühendisliği Bölümü 108 no.lu oda

Telefon

0 372 257 40 10

Dahili:  1266

e-posta

baycik@karaelmas.edu.tr
 
 
Yürüttüğü Dersler - Lisans

Malzeme Bilimi I, Malzeme Bilimi II, Malzemelerin Hasar Analizi, Malzeme Muayene Yöntemleri

Tasarım Projesi, Bitirme Projesi

Yürüttüğü Dersler - Y. Lisans / Doktora
Malzemelerde Yorulma, Malzemelerin Mekanik Davranışı
 
Eğitim

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi F.B.E., Makina Mühendisliği A.B.D., Konstrüksiyon ve İmalat Programı, 2000.

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi F.B.E.,  Makina Mühendisliği A.B.D., 1987.

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1983.


Yayınlar

A.Kitaplar

B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):

C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :    

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 ·              ÖZAKIN, N., BAYCIK, H., “DH36 Gemi Saclarında Farklı Kaynak Yöntem ve Pozisyonlarının Dayanıma Etkisi”, 01-03 Nisan 2011, Karabük, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Yayını, Yayın no. E/2011/547, Bildiriler Kitabı, s. 51-58.

 ·              KAYABAŞI, M., BAYCIK, H., “Gaz Sementasyon Yapılmış AISI 8620 Çeliklerinde Sertlik Derinliğinin Abrasif Aşınma Davranışına Etkisi”, V. Demir-Çelik Kongresi, 01-03 Nisan 2011, Karabük, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Yayını, Yayın no. E/2011/547, Bildiriler Kitabı, s. 19-24.

G. Diğer Yayınlar :


İdari Görevler

·        Makina Malzemeleri ve İmalat Teknolojisi A.B.D. Başkanlığı, Z.K.Ü. Müh. Fak. Makina Müh. Bölümü, 2009-

·        Enerji A.B.D. Başkanlığı, Z.K.Ü. Müh. Fak. Makina Müh. Bölümü, 2002-2003.

·        Bölüm Başkan Yardımcılığı, Z.K.Ü. Alaplı M.Y.O. Teknik Programlar Bölümü, 1999 –2001.

Projeler

A. Devam Eden Projeler:

B. Tamamlanmış Projeler:

Sempozyum/Kongre-Görev

·              “V. Demir-Çelik Kongresi”, Yürütme Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 01-03 Ekim 2011, Karabük.

·              “Türkiye II. Maden Makinaları Sempozyumu”, Yürütme Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, T.M.M.O.B. Maden Mühendisleri Odası-Makina Mühendisleri Odası, 04-06 Kasım 2009, Zonguldak.

·              “IV. Demir-Çelik Kongresi”, Danışma Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 01-03 Kasım 2007, Karabük.

·              “IV. Demir-Çelik Kongresi”, Yürütme Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 01-03 Kasım 2007, Karabük.

·              “Endüstri-İşletme Kurultayı”, Danışma Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 15-18 Aralık 2005, ,  Kdz. Ereğli-Zonguldak.

·              “III. Demir-Çelik Kongresi”, Yürütme Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 22-24 Eylül 2005, Zonguldak.

·              “II. Demir-Çelik Sempozyumu”, Yürütme Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası, 22-24 Ekim 2003,  Kdz. Ereğli-Zonguldak.

Üyelikler

·        T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası Üyeliği

 

Ödüller, Burslar ve Teşvikler :

------