Arş. Gör. Halil İbrahim TOPAL

Anabilim Dalı:

Termodinamik  Anabilim Dalı

İlgi Alanları:

Konvansiyonel Güç Üretim Sistemleri, Buhar ve Gaz Türbinleri

Büro:

Makina Mühendisliği Binası 110 no'lu oda

Tel:

0372 291 2375

Dahili:  2375

E-posta:

h.ibrahimtopal@gmail.com
 
Bu Dönem Sorumlusu Olduğu Dersler

 
 

 

Eğitim

Lisans

: Niğde Üniversitesi , Makina Mühendisliği Bölümü, Niğde, 2005-2009

Erasmus Programı

: University of West Bohemia, Çek Cumhuriyeti, 2009

Yüksek Lisans

: Yıldız Teknik Üniversitesi 2010

Yüksek Lisans

: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-

Yayınlar

:

 
A.Kitaplar
B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):
C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
G. Diğer Yayınlar :
İdari Görevler:   
Projeler
A. Devam Eden Projeler:
B. Tamamlanmış Projeler:Tübitak Hidromobil Projesi, 2008
Üyelikler:
Ödüller, Burslar ve Teşvikler :