Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun

 
 

Yayınlar:

 
 

 

A.Kitaplar


B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):

 1. Suat ÖZTÜRK, Mustafa EYRİBOYUN, "NOx Formation in Combustion of Natural Gases Used in Turkey Under Different Conditions", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 30, 2, 95-102, 2010 (SCI)

 2. Mustafa EYRİBOYUN, Handan BAYCIK, and Fatmagul KOLTUK, "Criteria of Shape Recognition for Cast Iron", International Journal of Materials and Product Technology (IJMPT), 2014, 48(1-4), pp. 248–257 (SCI)

C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):

 

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

 1. Mustafa EYRİBOYUN, Handan BAYCIK, and Fatmagul KOLTUK, "Criteria of Shape Recognition for Cast Iron", Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2012)”, 23-26 Eylül 2012, Wollongong, AVUSTRALYA, (Pdf Kitap olarak)

 2. Fatih ÖZKÜTÜK, Mustafa EYRİBOYUN, "Biyokütle  nem  içeriğinin  yanma  üzerine  etkilerinin incelenmesi", 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 235-243, 24-26 Mayıs 2012, Kocaeli, TÜRKİYE.

 3. Mustafa EYRİBOYUN, Hasan Alpay HEPERKAN “Shvab-Zel'dovich  Formülasyonu  Kullanılarak  Metan Yanmasının Düz Alevde İncelenmesi”, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 274-280, 24-26 Mayıs 2012, Kocaeli, TÜRKİYE.

 4. Mustafa EYRİBOYUN, Serkan KOCAKULAK, Eyüp DUMAN, “Isıtma Sistemlerinde Kütle Sıcaklık İlişkisinin Deneysel İncelenmesi”, “VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”, 12-14 Mayıs 2008, İstanbul, TÜRKİYE.

 5. Barış İNAM, Mustafa EYRİBOYUN, “Radyant Isıtma Sistemleri Tesisatı İçin Bir Bilgisayar Yazılımı”, “VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul, TÜRKİYE.

 6. Mustafa EYRİBOYUN, Handan BAYCIK, Fatmagül KOLTUK, "Malzeme Mikroyapı Görüntüleri İçin Bilgi Bankası Oluşturma ve Resim Tanıma", Uluslararası 12. Türkiye Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu (TAINN’2003) Bildiriler Kitabı, Cilt T-5, Sayfa: 207-209, 02-04 Temmuz 2003, Çanakkale, TÜRKİYE.

 7. Mustafa EYRİBOYUN, Hasan Alpay HEPERKAN, "Calculation of Thermal Conductivity and Viscosity of Gas Mixtures", Proceeding of The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, Pages: 465-469, 16-20 July 2000, Istanbul, TURKEY.

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 1. Mustafa EYRİBOYUN, "Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma İle Bölgesel Isıtma ve Bunun Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi", MMO, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı:123, (Mayıs-Haziran), Sayfa:21-31, 2011

 2. Suat ÖZTÜRK, Mustafa EYRİBOYUN, Keziban ÇALIK, "ÇATES Lojmanları için Su Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Ekonomik Analizi", TTMD Dergisi, Sayfa 34-37, Sayı 62, Temmuz-Ağustos 2009.

 3. Burak ORANLIER, Mustafa EYRİBOYUN, "İklimlendirme Amaçlı Isı Kazancı Hesabı İçin Bir Yazılım", Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayfa 15-29, Sayı 112, Temmuz-Ağustos 2009 ("IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 225-242, 06-09 Mayıs 2009, İzmir"de yayınlanan bildiri, dergi tarafından basılmıştır).

 4. Mustafa EYRİBOYUN, Keziban ÇALIK, "ÇATES Kondens Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması", Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 84, s: 35-49, 2004 ("VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 395-410, 8-11 Ekim 2003, İzmir"de yayınlanan bildiri, dergi tarafından basılmıştır.) NOT: Üstte verilen linkten indirilen dosya okunaklı olmadığından, aynı içeriğe sahip olan Bildiri Kitabındaki haline bakınız.

 5. Mustafa EYRİBOYUN"Değişken Soğutkan Debili Klima Sistemlerinin (VRV) Projelendirme Esasları ve Örnek Bir Uygulama", TermoKlima, Mart 2000, Sayı 92, İSTANBUL. (III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 20–23 Kasım 1997, İZMİR.’den, derginin talebi üzerine aynen basılmıştır.)

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Mustafa EYRİBOYUN"Zonguldak’ta Isınma Seçenekleri ve İnsanın Soğuması", TMMOB 2. Zonguldak Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 60-69, 21-22 Mayıs 2015, Zonguldak.

 2. Mustafa EYRİBOYUN, “Isı Geri Kazanımlı Değişken Akışkan Debili (VRV/VRF) Klima Sisteminin Termodinamiği ve Akış Kontrolu”, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa: 283-299, 18-20 Kasım 2011, Antalya

 3. Mustafa EYRİBOYUN"Zonguldak’ta Hava Kirliliği ve Çözüm Olarak Bölgesel Isıtma Seçenekleri", TMMOB Zonguldak Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 91-101, 16-17 Mayıs 2011, Zonguldak.

 4. Mustafa EYRİBOYUN"Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma İle Bölgesel Isıtma ve Bunun Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 17-29, 13-16 Nisan 2011, İzmir.

 5. Burak ORANLIER, Mustafa EYRİBOYUN, "İklimlendirme Amaçlı Isı Kazancı Hesabı İçin Bir Yazılım", IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 225-242, 06-09 Mayıs 2009, İzmir.

 6. Mustafa EYRİBOYUN, "Değişken Soğutkan Debili Klima Sisteminin (VRV), İki Katlı Bir Bina Üzerinde Uygulanması ve Split Klima Sistemi ile Karşılaştırılması", II. Ulusal İklimlendirme Kongresi (İklim 2007), 15-18 Kasım 2007, Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E 2007/450 ANTALYA

 7. Mustafa EYRİBOYUN, "Noktasal Isı Kaynaklı İğne Kanatçıklı Yüzeylerde Sıcaklık Dağılımı ve Isı Transferi", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07), 30.05.2007-02.06.2007, Bildiriler Kitabı, KAYSERİ

 8. Mustafa EYRİBOYUN, Keziban ÇALIK, "ÇATES Kondens Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması", VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 395-410, 8-11 Ekim 2003, İzmir.

 9. Keziban ÇALIK, Mustafa EYRİBOYUN"Su Kaynaklı Isı Pompasının Ekonomik Analizi: Örnek Bir Uygulama", 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (ULIBTK’03), 3-5 eylül 2003, Süleyman Demirel Üniv., Isparta.

 10. Keziban ÇALIK, Bilal ZEMHER, Mehmet KOPAÇ, Mustafa EYRİBOYUN"Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Santralının Ekserji Analizi Yardımıyla Optimizasyonu", 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 5-7 Eylül 2001, Konya.

 11. Mustafa EYRİBOYUN"Değişken Soğutkan Debili Klima Sistemlerinin (VRV) Projelendirme Esasları ve Örnek Bir Uygulama", III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 20–23 Kasım 1997, İzmir.

 12. Mustafa EYRİBOYUNHasan Alpay HEPERKAN, "Önkarışımlı Düzlemsel Bir Alevde Propan (C3H8) Yanmasının İncelenmesi", 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 17–19 Eylül 1997, Cilt 1, Edirne.

 13. Ayhan BAYRAK, Mustafa EYRİBOYUN, Selehattin PELİN, "Kayaçların Isısal İletkenliklerini Belirlemek Amacıyla Bir Isısal İletkenlik Ölçer Sisteminin Geliştirilmesi", 20 Yıl Jeoloji Sempozyumu, 12–16 Mayıs 1997, Selçuk Üniversitesi, Konya (Sempozyum Bildiri Kitabı basılmamıştır)

 14. Mustafa EYRİBOYUN, İbrahim KADI, Hasan Alpay HEPERKAN, "Şok Dalgası Hızının Bilgisayar Destekli Olarak Ölçülmesi", IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 Mayıs1996, Makina Mühendisliği Bildirileri Kitabı, Isparta.

 15. Mustafa EYRİBOYUNHasan Alpay HEPERKAN, "Metan Yanmasında Etkili Reaksiyon Mekanizması Sayısının Minimize Edilmesi", Üçüncü Yanma Sempozyumu, 19-21 Temmuz, 1993, Bildiri Kitabı, Bursa.

 16. Mustafa EYRİBOYUNHasan Alpay HEPERKAN, "İs Oluşumu Üzerinde Stokiometrinin Etkisi", Isı Bilimi ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Bildiri Kitabı, Eskişehir.

G. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Poster Bildiriler:

 1. N. Özgür AYDIN, Mehmet KOPAÇ, Mustafa EYRİBOYUN, "Buharlaştırmalı Yoğuşturucu Kullanımının Güç Santralinde Verim Artışına Etkisi", 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Bildiriler Kitabı, Şubat 2012.

 

H. Diğer Yayınlar :

 1. Mustafa EYRİBOYUN"Terkedilmiş Maden (Kömür) Ocaklarının Jeotermal Isı Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi", HUMBOLDT-KOLLEG ISTANBUL 2013 (Türkiye'de ve Avrupa Birliği’nde, Geleceğin Yenilikçi – Çevre Dostu Enerjileri ve Bölgesel Kaynakların Kullanımı), 12-14 Aralık 2013, YTÜ, İstanbul (NOT: Bildiri sözlü olarak sunuldu. ÖZETLER KİTABI yayınlandı, bildiriler kitabı yayınlanmadı.)

 2. Mustafa EYRİBOYUN"Termodinamik Yasaları, Boş Zaman, Hoş Hayat", Ağaçkakan, S.O.S. Akdeniz Aylık Dergi, Cilt: 6, Sayı: 39, Nisan 2002, İZMİR. (24-27 Mayıs 2001'de, Karaburun - İzmir'de yapılan 8. Ütopyalar Toplantısı'nda sunulan bildiri dergi tarafından yayınlanmıştır.)

 3. Mustafa EYRİBOYUN"Isı Pompaları, Ekonomik ve Çevresel Etkileri", Bildiri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilim Haftası Etkinlikleri, 30.04.2001, ZONGULDAK. http://www.karaelmas.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.

 4. Mustafa EYRİBOYUN"Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Bilim ve Makina Mühendisliği Eğitimi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Yılı Bilimsel Etkinlikleri (Cumhuriyetin 75. Yılı Anısına), 1998, Zonguldak. (Kitapta bir makale)

 
 

Projeler:

 
 

 

A. Devam Eden Projeler:
         Yok.

 

B. Tamamlanmış Projeler:

 

PROJE ADI

DESTEKLEYEN

KURUM

BÜTÇE

TARİH

(Başlama ve Bitiş)

PROJEDEKİ GÖREVİ

DİĞER PERSONEL

PROJE TÜRÜ

Sıvı Karbondioksit ile Patlatma Sisteminde Gaz Çıkış Hızının Deneysel Olarak Saptanması

(TÜBİTAK - MİSAG Proje No: 224)

TÜBİTAK

12.734,00 TL

01.09.2002

11.07.2007

Proje yürütücüsü

Mak. Yük. Müh. Tuncer ÖZKAN

Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN

Bilimsel Araştırma

Çatalağzı Termik Elektrik Santralının Kondens Soğutma Suyu Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması

(Proje Kod No: 2002-45-02-07)

ZKÜ

6.000,00 TL

22.10.2002

22.10.2004

Proje yürütücüsü

Arş. Gör. Keziban ÇALIK

Bilimsel Araştırma

Kayaçların ve Kömürlerin Isısal İletkenliklerinin Ölçülmesi Amacı ile Bir Isısal İletkenlik Ölçer Sisteminin Geliştirilmesi

(Proje Kod No:95-115-001-15)

ZKÜ

40.000.000,00 TL

(O tarihteki rakamlarla)

20.10.1995

10.09.1996

Araştırmacı

Prof. Dr. Selahattin PELİN (Proje Yürütücüsü)

Arş. Gör. Ayhan BAYRAK

Bilimsel Araştırma

 

 

 
 

Gözetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

 
 
 1. "Termik Santrallarda Yedek Gücün Termodinamik ve Ekonomik Analizi", Hakan PAZARLI, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2011.

 2. "Kağıt Endüstrisinde Yakıt Olarak Kullanılan Biyokütle Atıklarının Nem İçeriğinin Yanma Üzerine Etkileri", Fatih ÖZKÜTÜK, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2010.

 3. "Doğalgaz Yanmasında Azotoksit Oluşumu", Suat ÖZTÜRK, Yüksek Lisans Tezi, 21 Ocak 2007.

 4. "Radyant Isıtmanın Endüstriyel Tesislerde Kullanımının İncelenmesi", Barış İNAM, Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2006.

 5. "Isıtma Sistemlerinde Dengeye Gelme Süresinin Deneysel Olarak Tespiti", Serkan KOCAKULAK, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2006.

 6. "Çatalağzı Termik Elektrik Santralının Kondens Soğutma Suyu Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması", Keziban ÇALIK, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2003.

 

 

 
 

Gözetiminde Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri:

 
 
 1. "Isı Geri Kazanma Isı Değiştiricilerinin Performasının Belirlenmesi, Mustafa ŞAHİN (BIRAKTI!)

 2. "Çatalağzı Beldesinin Bölgesel Isıtılması, Alper KARAİN

 

 

 
 

Gözetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri:

 
 

---

 

 
 

Gözetiminde Devam Eden Doktora Tezleri:

 
 
 1. "Nanoakışkanların Isı Transferi Üzerinde Etkilerinin Deneysel İncelenmesi", Suat ÖZTÜRK (BIRAKTI!)

 2. "Yakıt Alevlerinde İs Oluşumunu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi", Özgür N. AYDIN

 

 

 
 

Seminer ve Kurslar:

 
 
 1. "Isı Pompaları ile Konut Isıtma", 26 Kasım 2011, Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi.

 2. "Temel ve Uygulamalı Psikrometri", 13 Şubat 2010, Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi.

 3. "Grapher" Kursu

 4. Bilgisayar ile Elektrikli Cihazların ON/OFF Kontrolü (Seminer)

 5. Web Sayfası Hazırlama Kursu

 6. Uygulamalı Temel Elektronik ve Bilgisayar ile Kontrol Kursu

 

 

 
 

Ödüller, Belgeler, Burslar ve Teşvikler:

 
 
 • JICA Bursu ile "Air-Conditioning Engineering Course" ve "Intensive Japanese Course" kurslarına katılım. 5 Ağustos - 28 Kasım 1996 Osaka, Japonya

 • Üniversitelerarası Makine Mühendisliği Bölümleri 2. Ulusal Tesisat Yarışması 2.'lik Ödülü (3 Kişilik öğrenci ekibini hazırlayan öğretim elemanı olarak.) (Demirdöküm Firmasınca 1. aşama yazılı, 2. aşama sözlü sınav olarak düzenlenmiştir.)

 • Değişik etkinliklere konuşmacı, gösteri veya sergi düzenleyerek verilen katkılar dolayısıyla çok sayıda teşekkür belgesi ve plaketi.

 

 

 

 

 

İdari Görevler:

 
 

---

(Hiç olmadı.)

 

 
 

Üyelikler:

 
 
 • Makina Mühendisleri Odası (MMO)

 • Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD)

 • Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)

 • ZKÜ Mezunlar Derneği (Kurucu Üye, Kurucu YK Üyesi)

 • Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) (Kurucu üye, eski YK üyesi)

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Zonguldak Şubesi, YK üyeliği)

 • JICA (Japan International Cooperation Agency) Bursiyerleri Derneği

 • Karaelmas Bilim ve Araştırma Derneği

 • Zonguldak Fotoğraf Grubu (ZFG, 1989-1994) (Kurucu üye) 

 

 
 

Hobiler:

 
 
 • Fotoğraf çekmek (Fotoğraf özgeçmişi)

 • Sinema - kısa film - video

 • Resim

 • Elektronik

 • Uygarlık Tarihi

 • Okumak (Meslek dışı bilimsel ve edebi)

 • Yazmak (Yerel gazete, dergi ve bültenlerde zaman zaman hiciv ve güncel yazılar yazmaktadır.)

 
     
   

Son Güncelleme: 22 Ekim 2012