Öğr. Gör. Dr. Nihal Ekmekçi

Anabilim Dalı:

Mekanik

İlgi Alanları:

Sayısal Analiz, Hasar Mekaniği

Büro:

Makina Mühendisliği Binası 110 no'lu oda

Tel:

0372 257 4010

Dahili:  1238

E-posta:

nekmekci@karaelmas.edu.tr
 
Bu Dönem Sorumlusu Olduğu Dersler

İnsan Faktörleri Mühendisliği

Dinamik

Nümerik Analiz

Makina Laboratuarı
Eğitim

Lisans

: Gaziantep Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1996

Yüksek Lisans

: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1999

Doktora

: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2009

Yayınlar
A.Kitaplar
B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):
C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
G. Diğer Yayınlar :
İdari Görevler

------

Projeler
A. Devam Eden Projeler:
B. Tamamlanmış Projeler:
Üyelikler

------

Ödüller, Burslar ve Teşvikler :

------