Arş. Gör. N. Özgür Aydın

 
 

Anabilim Dalı:

Termodinamik

İlgi Alanları:

 

Büro:

102

Tel:

0372 257 4010

Dahili:  1199

E-posta:

n.ozguraydin@gmail.com

 

Sıvıların ve gazların ısı iletim katsayılarının ölçülmesi deney föyü (1.deney) (pdf)

Doymuş Su için Bazı Korelasyonlar (pdf)

Isıl Işınım Deney Föyü (2.deney) (pdf)

WPlot32 - kullanışlı ve ufak boyutlu bir çizim programı -(rar)

 

Bu Dönem Sorumlusu Olduğu Dersler
 
 
Eğitim

Lisans

: 2006, Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği, Ankara.

Yüksek Lisans

: 2007-, ZKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği ABD, Zonguldak 2010

Doktora

: -

Yayınlar
A.Kitaplar
B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI yada SCIE Kapsamında):
C. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Diğerleri):
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
G. Diğer Yayınlar :
İdari Görevler

------

Projeler
A. Devam Eden Projeler:
B. Tamamlanmış Projeler:
Üyelikler

------

Ödüller, Burslar ve Teşvikler :

------