Yrd. Doç. Dr. Sadri Şensoy

 

 

 

 

Anabilim Dalı:

Konstrüksiyon ve İmalat

İlgi Alanları:

Konstrüksiyon, Uygulamalı Matematik

Büro:

Makina Mühendisliği Binası 204 no'lu oda

Tel:

0372 257 4010

Dahili:  1253

E-posta:

sadrihoca@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ

1 . Adı-Soyadı: Sadri ŞENSOY

2 . Doğum Tarihi:

3 . Ünvanı: Yrd.Doç.Dr.

4 . Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Haccettepe Üniversitesi

1983

Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği

Haccettepe Üniversitesi

1987

Doktora

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

1994

 

5 . Akademik Ünvanlar

-         Araştırma Görevlisi: 1984-1988 Makine Mühendisliği- Haccettepe Üniversitesi- Zonguldak Mühendislik Fakültesi

-         Öğretim Görevlisi: 1988-1994 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

-         Yrd.Doç.Dr.: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (1994)

6 . Yaptığı Tezler

-         Yüksek Lisans Tezi: Dönel Simetrik Kabukların Değişken Hermit Formülleri uygulayarak Bilgisayar yardımıyla sayısal çözümlerinin Eğilme Teorisine göre Hesaplanması. 1987 Haccettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

-         Doktora Tezi: Krank Milleri Kırılmaları ve önlenmesi Bilgisayar yardımıyla Dinamik Analiz. 1994 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

7 . Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

-         Özarslan H., ‘Helisel Dişli Çiftlerin Bilgisayar Yardımıyla Analizi.’ ZKÜ 1996

-         Ekmekçi N., ‘Kademeli Millerde Burulma Analizi’ ZKÜ 1999

-         Çelik K., ‘Genetik Kod Yaklaşımı ve Düzlemsel Mekanizma Sentezine Uygulanması’ ZKÜ 1999

-         Üstünkol Ç., ‘Hızlı Prototip Üretim Yöntemleri’ ZKÜ 2000

8 . 1988-2011 Yılları Arası Verdiği Dersler

8.1. Lisans

- Makine Mühendisliğine Giriş

- Makine Bilgisi

- Makine Mühendisliği Oryantasyonu

- Makine Elamanları I

- Makine Elemanları II

- Makine Mühendisliği Tasarımı

- Makine Tasarımı

- Dişli Çarklar

- Diferansiyel Denklemler

- Mühendislikte Diferansiyel Denklemler

- Mühendislik Matematiği

- Makine Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

8.2. Yüksek Lisans

- Makine Elemanlarında Güvenirlilik Esasları

- Planet Mekanizmaları

- Konstrüksiyon Tekniğinde Gelişmeler

9 . İdari Görevleri

-         Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanlığı (1994-2001, 2009-2011 yılları arası)

-         Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (1988-1990 , 1994-2000 yılları arası)

-         Makine Mühendisliği İntibak Komisyonu Başkanlığı (1999- Halen)

-         Makine Mühendisliği Bölümü Farabi Koordinatörlüğü (2010- Halen)

-         Fakülte Strateji Komisyon Üyeliği (2011-Halen)

-         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Kurucu Müdürü ve 1997-2002 yılları arası Merkez Müdürlüğü

-         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (1997-2010)

-         Zonguldak Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2010- Halen)

-         Fakülte Kurulu Üyeliği (2010- Halen)

10 . Sosyal Faaliyetleri

1998-2002 yılları arası Türk Eğitim Derneği Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği

-         1998-2002 yılları arası Türk Eğitim Derneği  Zonguldak Şubesi II. Başkanlığı

-         1999-2005 yılları arası Türk Eğitim Derneği Zonguldak Koleji Vakıf Yönetim Kurulu II.Başakanlığı

-         Türk Eğitim Derneği Zonguldak Kolejliler Spor Klübü kurucu başkanı ve 1999-2002 yılları arası Klüp Başkanlığı

-         2000-2002 yılları arası Zonguldak Belediyesi Kent Konseyi Üyeliği

-         2003-2005 yılları arası Türk Eğitim Derneği Genel Merkez Zonguldak Temsilciliği

-         2003-2005 yılları arası TED Genel Merkezi Kurultay Üyeliği

-         Karaelmas Üniversitesi Vakıf Denetim Kurulu Üyeliği (2000-2002)

-         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu (2004-2006)

-         Zonguldak İli ‘1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması Komisyon Üyeliği

-         Zonguldak Mahkemelerinde Muhtelif Bilir Kişilikler (1997-2001)

11 . Verdiği Seminerler

-         2003 yılında Karaelmas Üniversitesi'nde "Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki Eksiklikler" konulu seminer

1997-2000 yılları arasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi bünyesinde, çıraklık eğitim merkezlerinde ‘iş kazaları’ ve ‘gürültü’ konulu 6 adet seminer

12 . Katıldığı Kurslar :

-         1985 Tübitak Matematik Yaz Kampı

Konusu: Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

13 . Düzenlediği Paneller

-         1999 ve 2000 yıllarında yerel televizyonlarda yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezi bünyesinde düzenlenen panel yöneticilikleri

14 . Yayınlar

14.1.
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI-SCIE)

-
Şensoy A., Subacı C., Şensoy Ş., Alalı F., "Effective Trasnfer Entropy Approach to Information Flow Between Exchange Rates and Stocks Markets", Chaos, Solitons & Fractals, 68, 180-185, 2014.

14.2. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiri

- Ekmekçi Nihal, Şensoy Sadri , ‘Kademeli Millerde Burulma Analizi’ Eylül 1999

14.3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında basılan bildiriler.

- Özarslan H., Şensoy S., ‘Helisel Alın Dişli Çarkların Yük Taşıma Kabiliyeti’ Eylül 1997 Fırat Üniversitesi

- Şensoy S., Şensoy A., ‘Krank Millerindeki Şekil Değiştirmelerin Sonlu Elemanlar Yardımı İle Analizi’ III. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu

- Şensoy S., ‘Krank Millerin Sonlu Elemanlar Yardımı İle Analizi’ TMMOB Makine Mühendisleri Odası IV. Demir Çelik Kongresi Ekim 2007

14.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bildiriler

- Şensoy Ş., Dişbudak T., "7075 Alüminyum alaşımının tornalanmasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne Etkisi", Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2014.

- Şensoy Ş., Tahralı N., ‘Krank Millerinde Gerilmeler ve Kırılma Problemleri’Metal ve Makine , Kasım-Aralık 1992, İstanbul