Bölümde bitirilmiş yüksek lisans tezlerinden bazıları

 

Konu               : Radyant Isıtmanın Endüstriyel Tesislerde Kullanımının İncelenmesi

Yazar               : Barış İNAM

Danışman        : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun

Tarih               : 2006

 

Konu               : Isıtma Sistemlerinde Dengeye Gelme Süresinin Deneysel Olarak Tespiti

Yazar               : Serkan KOCAKULAK

Danışman        : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun

Tarih               : 10 Mayıs 2006

 

Konu               : Doğalgaz Yanmasında Azotoksit Oluşumu

Yazar               : Suat ÖZTÜRK

Danışman        : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun

Tarih               : 25 Şubat 2008

 

Konu               : Çatalağzı Termik Elektrik Santralının Kondens Soğutma Suyu Atık Isısından Konut Isıtılmasında Yararlanılması

Yazar               : Keziban Çalık

Danışman        : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eyriboyun

Tarih               : 28 Temmuz 2003

 

Konu: Mısırın Akışkan Yatakta Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Yazar: …

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

Tarih: Şubat 2006

 

Konu: Tarım Ürünlerinin Akışkan Yatakta Kurutma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Yazar: …

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

Tarih: Haziran 2006

 

Konu: Tarım Ürünlerinin Akışkan Yatakta Kurutma Davranışının Nümerik Olarak İncelenmesi

Yazar: …

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

Tarih: devam ediyor

 

Konu: Çinko Kaplamalarda Demir Çinko Fazlarının Gelişimi ve Kaplama Özelliklerine Etkisi

Yazar: Murat Ulusoy

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatmagül KOLTUK

Tarih: Temmuz 2000

 

Konu: Özlü Elektrodla Kaynakta Ayrı Gaz Nozulları Kullanımının Kaynak Dikişine Etkisinin İncelenmesi

Yazar: İsmet Sönmez

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fisun MÜFTÜOĞLU

Tarih: Temmuz 2000

 

Konu: Sürekli Döküm Merdanelerinin Aşınma Dayanımının Artırılması

Yazar: Serkan Keski

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fisun MÜFTÜOĞLU

Tarih: Eylül 2003

 

Konu: Galvanizli Çeliklerin Nokta Kaynağında Kaplama Kalınlığının Kaynak Dikişine ve Elektrod Ömrüne Etkisinin Araştırılması

Yazar: Tuna Keskinel

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fisun MÜFTÜOĞLU

Tarih: Mayıs 2005

 

Konu: Helisel dişli çiftlerinin bilgisayar yardımı ile analizi

Yazar: Özarslan, H.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

Tarih: 1996

 

Konu: Robot yakalayıcılarında kararlılık kriterlerinin zeki teknikler kullanılarak araştırılması

Yazar: İyibilgin, O.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

Tarih: 1998

 

Konu: Yeni bir teknik: Genetik kod yaklaşımı ve düzlemsel mekanizma sentezine uygulanması

Yazar: Kadir, Ç.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

Tarih: 1999

 

Konu: Kademeli millerde burulma analizi

Yazar: Ekmekçi, N.,

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

Tarih: 1999

 

Konu: Hızlı prototipleme

Yazar: Üstünkol, D.Ç.

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

Tarih: 2003

 

 

 Ana sayfa