Hakkımızda

BÖLÜM TARİHÇESİ ve TANITIMI

BÖLÜM TARİHÇESİ ve TANITIMI

1962 yılında çıkarılan 165 sayılı “Zonguldak’ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa” ile Zonguldak’ta bina inşaatı başlanan Maden Teknik Okulu, bina inşaatı devam ederken 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür. 1184 sayılı yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 3837 sayılı yasa ile 1992 yılında kurulması üzerine üniversitenin temelini oluşturan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makina Mühendisliği Bölümü bugünlere ulaşmıştır.

11 Nisan 2012 ve 28261 sayılı resmi gazetede ilan edilen 6287 sayılı kanunla üniversitemizin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Makina Mühendisliği Bölümü Türkiye’de ve Dünyada en çok tercih edilen mesleklerden biri olan Makina Mühendisleri yetiştirmektedir. Makina Mühendisliği enerji, akışkanlar mekaniği, kontrol, mekanik, tasarım, otomotiv ve imalatı da içeren oldukça geniş çalışma alanlarını kapsar. Makina Mühendisleri, makina ve mekanik sistemleri, motorları, kontrol sistemlerini, enerji sistemlerini, tıbbi malzemeleri ve daha birçok alanda kullanılan araç ve gereçleri tasarlarlar. Gelişmiş malzemeler, metaller ve makina takımlarının üretiminde yer alırlar. Hepsinin üzerinde Makina Mühendisliği; tasarım, simulasyon, iyileştirme ve yaşadığımız Dünyadaki enerji kaynaklarının daha etkin ve ekonomik şekilde kullanma konularında en önemli katkıya sahip meslek dallarından biridir. Makina Mühendisleri olmasaydı yaşadığımız Dünya farklı olurdu.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Bölümümüzde ikinci öğretim de yapılmaktadır. Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak, 2 adet 25 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü lisansüstü düzeyinde; yüksek lisans programı ve 2009 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi ile birlikte yürütülen ortak doktora programı ile Yüksek Mühendis ve Doktor Mühendis yetiştirmektedir.

Öğrencilerimize, yeterli düzeydeki akademik kadromuzla eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine  Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Makine Mühendisliği alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek
 2. Çeşitli nitelikteki dinleyici gruplara, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini aktarmak
 3. Öğrenmeyi öğrenme kavramı ekseninde, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini göstermek
 4. Mesleki alanda karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 5. İyi bir lider olarak sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek
 6. Gereken düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 7. Mesleki Alanda ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
 8. İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak

Genel Yetkinlikler

 1. Temel mühendislik bilgisi
 2. Multidisipliner çalışma yeteneği
 3. Bilgiyi pratiğe dönüştürme yeteneği
 4. Farklı çözüm yollarını uygulama becerisi
 5. Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği

Mezuniyet  sonrasında bölümümüz mezunları;

 • Kazandığı  yaşam boyu öğrenme alışkanlığı ile mesleki konularda kendini yenileyebilecek, ileri teknolojiye hakimiyetleri ile  karşılaştığı mühendislik problemlerini çözebilecek.
 • Liderlik ve öncülük özellikleri ile girişimci ve yaratıcı bireyler olacak.
 • Çalışmalarında sosyo-ekonomik etkenleri ve etik değerleri gözeterek karşılaştığı problemlere rasyonel çözümler arayacak.
 • Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yerel ve ulusal sanayinin gelişimine katkı sağlayabilecek.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin