Hakkımızda

Hakkımızda

BÖLÜM TARİHÇESİ ve TANITIMI

1962 yılında çıkarılan 165 sayılı “Zonguldak’ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa” ile Zonguldak’ta bina inşaatı başlanan Maden Teknik Okulu, bina inşaatı devam ederken 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür. 1184 sayılı yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 3837 sayılı yasa ile 1992 yılında kurulması üzerine üniversitenin temelini oluşturan Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makina Mühendisliği Bölümü bugünlere ulaşmıştır.

Makina Mühendisliği Bölümü Türkiye’de ve Dünyada en çok tercih edilen mesleklerden biri olan Makina Mühendisleri yetiştirmektedir. Makina Mühendisliği enerji, akışkanlar mekaniği, kontrol, mekanik, tasarım, otomotiv ve imalatı da içeren oldukça geniş çalışma alanlarını kapsar. Makina Mühendisleri, makina ve mekanik sistemleri, motorları, kontrol sistemlerini, enerji sistemlerini, tıbbi malzemeleri ve daha birçok alanda kullanılan araç ve gereçleri tasarlarlar. Gelişmiş malzemeler, metaller ve makina takımlarının üretiminde yer alırlar. Hepsinin üzerinde Makina Mühendisliği; tasarım, simulasyon, iyileştirme ve yaşadığımız Dünyadaki enerji kaynaklarının daha etkin ve ekonomik şekilde kullanma konularında en önemli katkıya sahip meslek dallarından biridir. Makina Mühendisleri olmasaydı yaşadığımız Dünya farklı olurdu.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, 1 yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Bölümümüzde ikinci öğretim de yapılmaktadır. Sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarmak, 2 adet 25 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü lisansüstü düzeyinde; yüksek lisans programı ve 2009 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi ile birlikte yürütülen ortak doktora programı ile Yüksek Mühendis ve Doktor Mühendis yetiştirmektedir.

Öğrencilerimize, yeterli düzeydeki akademik kadromuzla eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

MİSYONUMUZ

 Lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, imalat, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek; yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklere sahip Makina Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

 Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayınlayarak topluma ve insanlığa hizmet veren ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma amacını gütmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin