Hakkımızda

Vizyon-Misyon

MİSYONUMUZ

 Lisans, yüksek lisans, doktora ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, imalat, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek; yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklere sahip Makina Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak, ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmektir.

VİZYONUMUZ

Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim veren, araştırmalar yapıp bilgi üreten, bunları yayınlayarak topluma ve insanlığa hizmet veren ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olma amacını gütmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin