Lisansüstü Eğitimi

Yüksek Lisans Dersleri İçerikleri

YÜKSEK LİSANS

Yüksek Lisans Dersleri Ayrıntılı Bilgi

MAK701 İleri Termodinamik (3-0-3) 6 AKTS

MAK703 İleri Akışkanlar Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

MAK704 Sınır Tabaka Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

MAK705 Benzeşim ve Model Tekniği (3-0-3) 6 AKTS

MAK707 İleri Isı İletimi (3-0-3) 6 AKTS

MAK708 Turbomakina Teorisi ve Hesabı (3 0 3) 6 AKTS

MAK709 Mekanizmaların İleri Analizi (3-0-3) 6 AKTS

MAK713 İleri Titreşim Analizi (3-0-3) 6 AKTS

MAK715 Mühendislik Matematiği I (3-0-3) 6 AKTS

MAK716 Mühendislik Matematiği II (3-0-3) 6 AKTS

MAK717 Mühendislikte Nümerik Metotlar (3-0-3) 6 AKTS

MAK719 Uzay Mekanizmalarında Analitik Metodlar (3-0-3) 6 AKTS

MAK721 Planet Mekanizmaları (3-0-3) 6 AKTS

MAK723 Klima ve Soğutma Sistemleri Tasarımı (3-0-3) 6 AKTS

MAK724 Mekanik Sistemlerin Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

MAK727 Kaynak Yöntemleri ve Donanımları (3-0-3) 6 AKTS

MAK728 Isı Taşınımı (3-0-3) 6 AKTS

MAK729 Endüstri Malzemeleri (3-0-3) 6 AKTS

MAK730 Döküm Tekniğinde Gelişmeler (3-0-3) 6 AKTS

MAK732 Işık Metal Mikroskopisi (3-0-3) 6 AKTS

MAK733 Sonlu Elemanlar Metodu (3-0-3) 6 AKTS

MAK735 Kompozit Malzemelerin Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

MAK736 Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri (3-0-3) 6 AKTS

MAK738 Uygulamalı Elastisite (3-0-3) 6 AKTS

MAK739 Kırılma Mekaniği (3 0 3) 6 AKTS

MAK740 Mekanikte Enerji ve Varyasyon Metodları (3-0-3) 6 AKTS

MAK741 Hasar Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

MAK742 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (3-0-3) 6 AKTS

MAK744 Kütle Transferi (3 0 3) 6 AKTS

MAK748 Tansör Analizi (3-0-3) 6 AKTS

MAK750 Sürekli Sistemlerin Titreşim Analizi (3 0 3) 6 AKTS

MAK751 Plaklar Ve Kabuklar (3-0-3) 6 AKTS

MAK752 Plastisite Teorisi (3-0-3) 6 AKTS

MAK753 Sürekli Ortamlar Mekaniği (3-0-3) 6 AKTS

MAK754 Malzemelerde Yorulma (3 0 3) 6 AKTS

MAK755 Malzemelerin Mekanik Davranışı (3 0 3) 6 AKTS

MAK756 Triboloji (3 0 3) 6 AKTS

MAK757 Makina Tasarımında Sonlu Elemanlar Metodu ile Uygulamalar (3 0 3) 6 AKTS

MAK758 Deneysel Gerilme Analizi (3 0 3) 6 AKTS

MAK760 Kurutma Teknolojisi (3 0 3) 6 AKTS

MAK762 Makina Elemanlarında Güvenirlik ve Ömür Hesapları (3 0 3) 6 AKTS

MAK763 Düşey Transport Sistemleri (3 0 3) 6 AKTS

MAK764 Konstrüksiyon Sistematiği (3 0 3) 6 AKTS

MAK797 Yüksek Lisans Seminer (0 2 0) 3 AKTS

MAK798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2 0 0)15.0 AKTS

MAK799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0 1 0)15.0 AKTS

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin