İletişim

Bölüm Başkanlığı (tel.) : 0 372 257 40 10/ 1248

Bölüm Sekreterliği (tel.): 0 372 257 4010/1339

Adres : Bülent Ecevit Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

İncivez Mah., 67100, ZONGULDAK